Metrostav Development a.s. zastřešuje developerské aktivity Skupiny Metrostav v ČR. V zajímavých lokalitách realizuje rezidenční a komerční projekty.

Metrostav Development a.s. vytváří výjimečnou architekturu s důrazem na užitnou hodnotu, design a odpovědnost k životnímu prostředí.

Novinky

Projekt: MetrostavDevelopment
Datum: 13.10.2016
V projektu Viladomy rezidenčního parku Na Vackově došlo k doprodání poslední bytové jednotky.
Více..

Projekt: MetrostavDevelopment
Datum: 29.09.2016
Kolaudační souhlas pro budovu C v projektu Byty Na Vackově byl vydán dne 27.9.2016.
Více..

Archiv novinek
Metrostav Development > Podmínky nakládání s osobními údaji

Podmínky nakládání s osobními údaji

Ochranu soukromí a osobních údajů považuje Metrostav Development a.s. za svoji prvořadou povinnost. Informace a údaje o fyzických osobách získává MD výlučně v souvislosti s vlastní činností, přímo od klientů a používá je pouze v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

MD zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, případně do odvolání souhlasu klientem, pro svojí vnitřní potřebu, ke zlepšení svých služeb, k obchodním a marketingovým účelům.
Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa (včetně elektronické) a telefonické spojení mohou být poskytnuty jiné osobě pouze v rámci smluvní spolupráce s MD za účelem zajištění kvalitních služeb a k obchodním účelům, přičemž takto poskytnuté osobní údaje nesmí být dále předány jiné osobě.

Osobní údaje a jejich zabezpečení jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou a MD má zavedené bezpečnostní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Je pouze na svobodném rozhodnutí klienta, zda svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení společnosti MD poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření smluvního vztahu, může však být podmínkou poskytnutí některých informací společností Metrostav Development a.s.

Souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může klient kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na reality@metrostavdevelopment.cz nebo písemně na adresu Metrostav Development a.s., Realitní centrum, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.