Metrostav Development a.s. zastřešuje developerské aktivity Skupiny Metrostav v ČR. V zajímavých lokalitách realizuje rezidenční a komerční projekty.

Metrostav Development a.s. vytváří výjimečnou architekturu s důrazem na užitnou hodnotu, design a odpovědnost k životnímu prostředí.

Novinky

Projekt: MetrostavDevelopment
Datum: 13.10.2016
V projektu Viladomy rezidenčního parku Na Vackově došlo k doprodání poslední bytové jednotky.
Více..

Projekt: MetrostavDevelopment
Datum: 29.09.2016
Kolaudační souhlas pro budovu C v projektu Byty Na Vackově byl vydán dne 27.9.2016.
Více..

Archiv novinek
Metrostav Development > Podmínky pro uživatele

Podmínky pro uživatele (internetových stránek)

1. Metrostav Development a.s., dále jen Provozovatel, je provozovatelem těchto internetových stránek: www.metrostavdevelopment.cz, www.alfarezidence.cz, www.tyrsuvvrch.cz, www.mestskabrana.cz, www.krutec.cz
2. Tyto podmínky pro uživatele, dále jen Podmínky, Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem, podmínkami užívání a změnách internetových stránek uvedených v odst. č.1 těchto Podmínek.
3. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty stránek uvedených v odst. č.1 těchto Podmínek je zakázáno. Rozhodovat o změnách výše zmíněných stránek má pouze Provozovatel.
4. Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
5. Přístup k některým informacím uvedeným na internetových stránkách uvedených v odst. č.1 těchto Podmínek může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podmínky nakládání s osobními údaji naleznete v patičce této stránky.
6. Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.
7. Podmínky užívání internetových stránek uvedených v odst. č.1 Podmínek, včetně všech dalších stránek uvedených v odst. č.1 Podmínek, jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 29.leden 2010.

Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače:
1. prohlížeč ve verzích Microsoft Internet Explorer 7, Firefox 3.0, Opera 10, Safari 3 a vyšší
2. povolený JavaScript a cookies
3. instalovaný Adobe Acrobat Reader verze 6.0 a vyšší
4. instalovaný Adobe Flash Player verze 10 a vyšší
5. rozlišení monitoru 1280 x 1024 a vyšší, hloubka barev 32bit

Minimální konfigurace:
1. prohlížeč ve verzích Microsoft Internet Explorer 6, Firefox 2.0, Opera 9, Safari 2 a vyšší
2. povolený JavaScript a cookies
3. instalace Adobe Acrobat Reader verze 5.0 a vyšší
4. instalovaný Adobe Flash Player verze 9.0.28 a vyšší
5. rozlišení monitoru 1024 x 768, hloubka barev 24bit


Veškeré údaje, uvedené na těchto stránkách včetně použitého obrazového materiálu mají nezávazný informativní charakter a tyto nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy, ani jako vymahatelné smluvní podmínky. Závazné informace budou klientovi předloženy vždy v rámci konkrétní obchodní a smluvní dokumentace.