Loading...

Jaký je etický kodex skupiny Metrostav?

Etický kodex skupiny Metrostav je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny, její pracovníky a spolupracovníky. Skupina Metrostav je podnikatelské seskupení právnických osob (koncern) působící v oboru stavebnictví ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Celé zněné etického kodexu naleznete na tomto odkazu.