Loading...

Podporujeme

My v Metrostav Development si uvědomujeme, že jako developerská společnost máme určitou společenskou odpovědnost, a proto podporujeme různé neziskové projekty napříč oblastmi, především však ty, které se, ať už významně, či okrajově, dotýkají architektury. Velký důraz klademe na vzdělávací a kulturní projekty, které širokou veřejnost seznamují a propojují s developerským prostředím.