Loading...

Konference v Teplé 2019

Podpořili jsme mezinárodní konferenci na téma „Inženýrské problémy při obnově památek“ pořádané v Klášteře Teplá, kterou organizoval Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Národním památkovým ústavem, generálním ředitelstvím Praha, firmou Schomburg CZ a partnerskými evropskými inženýrskými komorami. Na konferenci byly předneseny nové moderní způsoby obnovy památkových objektů.