Loading...

Zástavní právo smluvní

Řadí se k věcným právům k cizím věcem. Díky němu je zajištěn dluh v případě, že dlužník není schopen dostát svým závazkům vůči věřiteli. Nejčastěji se s tímto právem setkáváme u hypotečních úvěrů, kdy se ručí konkrétní nemovitostí. Při zřízení hypotéky vyžaduje zástavu objektu jako záruku banka.