Loading...

Cesta domů 2018 – 2022

Klienty neziskové organizace Cesty domů jsou nevyléčitelně nemocní a jejich rodiny. Domácí hospic poskytuje zdravotní ale i poradenské služby a věnuje se také osvětovým činnostem. Cesta domů zajišťuje, aby děti i dospělí umírající v domácím prostředí měli dostupnou zdravotní péči a plní jim tak na konci života přání zemřít doma mezi svými blízkými. Metrostav Development společně se svými zaměstnanci přispíval již pětkrát a darovaná částka se využila na odbornou domácí hospicovou péči, na vybavení lůžkové části odlehčovacích služeb, na pořízení automobilu, na financování nového projektu urgentní paliativní péče a na dětskou paliativní péči.

Stránky Cesty domů chevron_right